سیمان رنگی

با استفاده از این محلول (مکمل رنگ سیمان) تولید سیمان رنگی، ملات رنگی و بتن رنگی سیر می‌گردد و کاربرد آن در موارد زیر می‌باشد:

 • ملات رنگی
 • بتن رنگی
 • بتن کف سوله‌ها و پیاده‌روها
 • جداول رنگی
 • موزائیک
 • نیو جرسی رنگی جاده‌ها و...

مزایای استفاده از محلول سیمان رنگی

 • دو مرحله سیمان‌کاری و نقاشی توأم می‌گردد (در یک مرحله)
 • رنگ بتن و ملات رنگی به صورت عمقی بوده، خراش ایجاد شده در سطح همرنگ بتن اصلی و کم اثر می‌باشد 
 • در طول زمان رنگ پس نداده و کم رنگ نمی‌شود.
 • عدم تغییر مقاومت بتن و ملات

تولیدات سیمانی

 • مکمل مخصوص رنگ قابل مصرف در کلیه قطعات و محصولات بتنی و کف‌های سوله و صنعتی
 • مکمل مخصوص رنگ جهت مصرف در رویه سیمان‌کاری 
 • پوشش ضد آب مخصوص سطوح سیمانی
 • جداول و قطعات بتن رنگی
تحلیل آمار سایت و وبلاگ